AdobeStock_134005364.jpeg

הצטרפות לעמותה

אנחנו צריכים אתכם כדי לחזק אותנו ולהגדיל את ההשפעה שלנו.
הצטרפו אלינו ויחד נמגר את שריפות הפסולת.

אנא קראו את מטרות העמותה והתקנון לפני ההצטרפות לעמותה.