top of page
studiosunday_77327_call_center_a_women_talking_in_the_phone_fro_7e056734-8483-41d6-9e78-1d

מוקד אזרחים למען אוויר נקי

 • מהו מוקד הדיווחים ומי מפעיל אותו?
  מוקד הדיווחים מופעל ע"י עמותת אזרחים למען אוויר נקי הפועלת למיגור מפגעי פסולת. כל הדיווחים שמתקבלים בו מועברים מיד עם קבלתם אל מוקד המשרד להגנת הסביבה ואל יתר הגורמים הרלוונטים לטיפול במפגע, בהתאם לאזור שבו הוא נמצא.

 • איך אפשר לדווח?
  הדיווח מתבצע באמצעות יישומון וואטסאפ למספר 054-9562220. המוקד אינו מקבל שיחות טלפוניות.

 • מה שעות פעילות המוקד?

  ​המוקד פעיל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.

 • על מה ניתן לדווח?
  ניתן לדווח על מפגעי ריחות או על מפגעי פסולת בשטחים הפתוחים.
  בהתאם לסוג הדיווח תתבקשו למסור מספר פרטים נוספים ובדיווח על מפגע פסולת תוכלו, אם תרצו, גם לצרף תמונה או סרטון של המפגע.
  ניתן (אך לא חובה) לצרף לכל דיווח הערה בטקסט חופשי.

 • מה נעשה עם הדיווחים שלי ולמי הם מועברים?
  הדיווחים מועברים אל הגורמים הרלוונטיים לטיפול במפגע: המשרד להגנת הסביבה, הרשות המקומית שבתחומה המפגע נמצא וגורמים רלוונטיים נוספים כמו איגודי ערים לאיכות הסביבה או אשכולות משרד הפנים הרלוונטיים. מפגעים שמקורם ביהודה ושומרון מועברים בנוסף גם לטיפולו של המנהל האזרחי ומפגעים שבהם דווח על תסמינים פיזיולוגיים מועברים גם אל משרד הבריאות. בשלב זה הדיווחים אינם מועברים אל שירותי הכיבוי.

 • מדוע אתם מבקשים את כתובת המגורים ואת כתובת הדוא"ל שלי?
  אלו הם פרטים הנדרשים על ידי חלק מהרשויות כדי לתעד את פנייתכם.

 • מה אתם עושים עם המידע האישי שמסרתי?
  פרטיהם האישיים של הפונים – שם, מספר טלפון, כתובת מגורים וכתובת דוא"ל – שמורים אצלנו באופן מאובטח והם מועברים אך ורק אל הגורמים הרלוונטיים לטיפול במפגעים.
  מאגר הנתונים שבו שמור המידע רשום כחוק ברשות להגנת הפרטיות שבמשרד המשפטים (מס' מאגר: 700072066, 700072067) והגישה אליו נתונה רק בידי מי שהוסמך מטעם העמותה לנהל את המאגר.
  ככלל, אנחנו מבקשים אך ורק פרטים הנדרשים על ידי הגורמים שאליהם הדיווחים מועברים ובשום מקרה איננו מבקשים את מספר תעודת הזהות של הפונים אלינו.

 • למי שייכים החומרים המצולמים שאני מעלה?
  זכויות היוצרים של התמונות והסרטונים שייכות למי שצילמו אותם ולכן אנחנו מבקשים שתקפידו להעלות אך ורק חומרים שאתם בעלי הזכויות שלהם. בהתאם לתקנון תנאי השימוש העמותה רשאית להשתמש בחומרים המצולמים כדי להעלות את המודעות להיקף בעיית הטיפול בפסולת בישראל, תוך הימנעות מחשיפת פרטיהם האישיים של המדווחים.

 • איך אפשר לתמוך בפעילות המוקד?
  מוקד אזרחים למען אוויר נקי עומד לרשות הציבור ללא תשלום, אולם תחזוקתו עולה כסף. ניתן לתמוך בפעילות המוקד והעמותה, באמצעות תרומה חודשית קבועה או בתרומה חד פעמית, דרך הקישור: https://www.clean-air.org.il/donate

* בכל סתירה בין המידע המובא כאן להוראות תקנון השימוש, יגברו הוראות התקנון.

bottom of page