AdobeStock_310396508.jpeg

תמיכה בפעילות

תרמו ובזכותכם ננשום אוויר נקי משריפות פסולת מסרטנות!
פעילותנו נעשית בהתנדבות מלאה והיא ממומנת מתרומות ודמי חבר.

donate_icon.png

ניתן לתרום לנו גם בדרכים הבאות:

  • בהעברה בנקאית: אזרחים למען אוויר נקי (ע"ר) – בנק הפועלים (12), סניף 627, מספר חשבון 580665.

  • באמצעות יישומון ביט: למספר 054-6604535.

 

אזרחים למען אוויר נקי היא עמותה רשומה המנוהלת כחוק. מס' העמותה הוא 580662849. לעמותה אישור על ניהול תקין מרשם העמותות והתרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.