AdobeStock_134005364.jpeg

תשלום דמי
חבר שנתיים

תודה על חברותך בעמותה ועל האמון בנו. פעילות העמותה נעשית בהתנדבות מלאה והיא ממומנת מדמי חבר ומתרומות. בזכותך אנחנו מצליחים לפעול ולהשפיע.

דמי החבר עומדים על 50 ש"ח לשנה.

אם אינכם חברים בעמותה, אנא הצטרפו אלינו.

ניתן לשלם גם בדרכים הבאות:

  • העברה בנקאית: אזרחים למען אוויר נקי (ע"ר) – בנק הפועלים (12), סניף 627, מספר חשבון 580665.

  • באמצעות יישומון ביט למספר 054-6604535.

קבלה תישלח למייל לאחר התשלום.