top of page
AdobeStock_134005364.jpeg

תשלום דמי
חבר שנתיים

תודה על חברותך בעמותה ועל האמון בנו. בזכותך אנחנו מצליחים לפעול ולהשפיע.

דמי החבר עומדים על 50 ש"ח לשנה.

אם אינכם חברים בעמותה, אנא הצטרפו אלינו.

ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית: אזרחים למען אוויר נקי (ע"ר) – בנק הפועלים (12), סניף 627, מספר חשבון 580665.

קבלה תישלח למייל לאחר התשלום.

bottom of page